Over smaak valt (niet) te twisten
Home Over Kunstlezingen.nl Blog Contact

Is het kijken naar en waarderen van Kunst alleen een kwestie van persoonlijke smaak of bestaan er criteria die je persoonlijke smaak overstijgen en die we ‘kwaliteit’ noemen, waar je juist wel over kunt twisten?

Met andere woorden: bestaan er relevante selectiecriteria bij het beoordelen van Kunst? Middels deze lezing maakt u kennis met  drie kwaliteitscriteria die naar ik hoop zullen werken als een blikopener.

Aan bod komen: het verschil tussen fantasie en creativiteit,  de verwachting en het begrip “Connectedness”  een  term van de Amerikaanse  filosoof en pedagoog  Jerome Bruner. 

Deze begrippen worden toegelicht  aan de hand van klassieke en moderne kunstwerken.

Data

nog niet bekend

Kosten

€ 17,50, inclusief koffie, thee, wijn, fris en wat lekkers

Inschrijven

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per mail